Градска култура от Средновековековието до модерната епоха
Работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“

Градска култура от Средновековековието до модерната епоха

На 25 септември 2019 г. във Вършец се проведе работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“.

Развитие на културния туризъм в България
Работна среща „Развитие на културния туризъм в България“

Развитие на културния туризъм в България

На 12.09.2019 г. се проведе работна среща на тема: „Развитие на културния туризъм в България“, организирана от Министерството на туризма.

Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион
Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион

Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион

В рамките на конференция за създаване на нови културни маршрути в Дунавския регион, координаторът на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ проф. дфн Анна-Мария Тотоманова взе участие като панелист в кръглата маса „Културен маршрут „Св. св. Кирил и Методий“.

Граници и граничност в южнославянските култури
Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“, 3 и 4 октомври 2019 г., София

Граници и граничност в южнославянските култури

Международна научна конференция „Граници и граничност в южнославянските култури“ ще се състои в София на 3 и 4 октомври 2019 г.

По следите на живописните паметници от XVI в. във Велико Търново и Арбанаси (през погледа на докторанта)
По следите на живописните паметници от XVI в. във Велико Търново и Арбанаси

По следите на живописните паметници от XVI в. във Велико Търново и Арбанаси (през погледа на докторанта)

От 14 до 18 юли 2019 г. в град Велико Търново и село Арбанаси се проведе експедиция по проекта „Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от XVI век в България“, финансиран от Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ 2019 (КИННПОР) на Министерството на образованието и науката.

Експедиция на екип от Института за изследване на изкуствата – БАН във Враца и Врачанско
Експедиция на екип от Института за изследване на изкуствата – БАН във Враца и Врачанско

Експедиция на екип от Института за изследване на изкуствата – БАН във Враца и Врачанско

В края на месец юли екип от ИИИзк – БАН проведе теренни проучване на територията на Врачанска епархия в рамките на проекта „Актуализация и подготовка за печат на Корпус на стенописите от XVI век в България“, финансиран от Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ 2019 (КИННПОР) на Министерството на образованието и науката.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам