Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион
Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион

Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион

В рамките на конференция за създаване на нови културни маршрути в Дунавския регион, координаторът на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ проф. дфн Анна-Мария Тотоманова взе участие като панелист в кръглата маса „Културен маршрут „Св. св. Кирил и Методий“.

Тя представи програмата като доказателство за готовността на българската хуманитаристика да се включи в изграждането и сертифицирането на този важен за националната ни памет и за Европа маршрут. Събитието беше организирано от Министерството на туризма, като съкоординатор на Приоритетна област 3 „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма и преките контакти между хората“ на Дунавската стратегия за периода 2017-2019 по проект DTP-PAC1-PA3-03 Culture & Tourism, финансиран по Транснационална програма „Дунав 2014-2020“.

Целта на събитието беше да се обсъдят и представят възможностите за обогатяване и надграждане на културните маршрути на Съвета на Европа „Св. св. Кирил и Методий“ и „Желязната епоха“, въз основа на запазеното у нас и в останалите дунавски държави културно наследство.

Конференцията и тематичните кръгли маси се проведоха на 30 септември 2019 г. в хотел „София Хотел Балкан“.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам