Развитие на културния туризъм в България
Работна среща „Развитие на културния туризъм в България“

Развитие на културния туризъм в България

На 12.09.2019 г. се проведе работна среща на тема: „Развитие на културния туризъм в България“, организирана от Министерството на туризма.

На срещата бяха поканени и взеха участие представители на катедра „География на туризма“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, които са ангажирани в изпълнението на научната задача: Политика на държавата спрямо културно-историческото наследство от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ – проф. д-р Васил Маринов, доц. д-р Мариана Асенова и доц. д-р Вера Николова.

В рамките на срещата беше представен и обсъден План за развитие на културния туризъм в България за периода 2020-2025 г. Планът е разработен въз основата на детайлен продуктов анализ на културния туризъм в България. И двата документа са изготвени от „Експлика – Глобал Метрикс“ ДЗЗД в изпълнение на обществена поръчка с посочения предмет, възложена от Министерството на туризма, като дейности, предвидени в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2017 – 2030 г.).

Представителите на СУ се включиха в дискусията с предложения за подобряване на предложения план, като изпълнителите и представителите на министерството се ангажираха в организирането на самостоятелна среща с представителите на СУ, която ще се състои на 03.10.2019 г. в Министерството на туризма.Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам