Градска култура от Средновековековието до модерната епоха
Работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“

Градска култура от Средновековековието до модерната епоха

На 25 септември 2019 г. във Вършец се проведе работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“.

Научна група от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките представи резултати от теренни проучвания и коментира теми, касаещи градската памет и култура, съвременни форми на сватбена обредност и градска празничност. По време на срещата учените представиха материали от градски терени в София, Пловдив, Смолян, Велико Търново, Сливен и др.

Работната среща се организира в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.
Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам