Етнологични изследвания на традиционни и съвременни технологии и специализирани производства
Етнологични изследвания на традиционни и съвременни технологии и специализирани производства

Етнологични изследвания на традиционни и съвременни технологии и специализирани производства

На 18 ноември 2021 г. ще се проведе онлайн семинар на тема „Етнологични изследвания на традиционни и съвременни технологии и специализирани производства“, организиран от ИЕФЕМ по програма КИННПОР.

Съвременни теренни изследвания на културноисторическото  наследство – 2021
Съвременни теренни изследвания на културноисторическото наследство – 2021

Съвременни теренни изследвания на културноисторическото наследство – 2021

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките организира семинар на тема „Съвременни теренни изследвания на културноисторическото наследство – 2021“ по програмата „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР).

Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство
Лекция „Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“

Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство

На 02 ноември 2021 г. Институтът за исторически изследвания – БАН организира публична лекция на гл. ас. д-р Стефан Димитров на тема „Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“.

Проф. Първев стана „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“
Първев стана „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“, Грац, Австрия

Проф. Първев стана „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“

На 27 октомври 2021 г. проф. дин Иван Първев от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац).

Нова книжка на списание Български фолклор
Списание „Български фолклор“, 1, 2021 г.

Нова книжка на списание Български фолклор

Книжка № 1 за 2021 на списание „Български фолклор“ носи наименованието „Културни политики и пандемия: казуси/интерпретации/анализи“ и предлага разработки, реализирани по проект, който е част от изпълнение на проект – Работен пакет № 2. „Дейности по разработването на научноизследователски програми в областта на културноисторическото наследство. РП 2. 6. Политиката на държавата спрямо КИН“ от Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР - РМС № 577).

Публична дискусия
Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?

Публична дискусия

На 27 октомври 2021 г. в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет се проведе публична дискусия по темата „Политики за професионално развитие: какво е необходимо на културното наследство?“.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам