Сайтът използва "бисквитки"
Този уебсайт използва бисквитки, за да работи нормално. Използвайки уебсайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
×
КИННПОР

ПРОГРАМАТА
Е СЪЗДАДЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура.

ПОВЕЧЕ

КИННПОР
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката

ПОВЕЧЕ

ВРЪЗКА
МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

ПОВЕЧЕ

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Създаване на модерна и устойчива научноизследователска инфраструктура с качествено съдържание, организирана във високоефективни и широкодостъпни онлайн платформи. Програмата цели и осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

НИЕ
ИЗСЛЕДВАМЕ...

Разработваме проекти за включването на съвременните технологии в изследователския процес.

НИЕ
СЪЗДАВАМЕ...

Научна инфраструктура за изследване на българското културно и историческо наследство.

НИЕ
РАЗРАБОТВАМЕ...

Научни и научно-приложни продукти за модерно представяне на българското културноисторическо наследство.

НОВИНИ

ПАРТНЬОРИ

Българската академия на науките е най-голямата научна организация в България...

Повече

Българска академия на науките

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище...

Повече

СУ „Св. Климент Охридски“

ЮЗУ „Неофит Рилски“ има над 40-годишна история и е сред водещите класически университети в страната...

Повече

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки...

Повече

Технически университет - София

Шуменският университет е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа...

Повече

Шуменски университет

ПУ „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България...

Повече

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Държавен културен институт към министъра на външните работи...

Повече

Държавен културен институт
×

TOP