КИННПОР

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката

ПОВЕЧЕ

ПРОГРАМАТА

Е СЪЗДАДЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура.

ПОВЕЧЕ

ВРЪЗКА

МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

ПОВЕЧЕ

КИННПОР

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

„Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката

ПОВЕЧЕ

ПРОГРАМАТА

Е СЪЗДАДЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура.

ПОВЕЧЕ

ВРЪЗКА

МЕЖДУ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

ПОВЕЧЕ

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Създаване на модерна и устойчива научноизследователска инфраструктура с качествено съдържание, организирана във високоефективни и широкодостъпни онлайн платформи. Програмата цели и осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЗА НАЦИОНАЛНАТА
НАУЧНА ПРОГРАМА

НИЕ
СЪЗДАВАМЕ...

Научна инфраструктура за изследване на българското културно и историческо наследство.

НИЕ
ИЗСЛЕДВАМЕ...

Разработваме проекти за включването на съвременните технологии в изследователския процес.

НИЕ
РАЗРАБОТВАМЕ...

Научни и научно-приложни продукти за модерно представяне на българското културноисторическо наследство.

НОВИНИ

ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам