Партньори

Представяне на партньорите на Националната научна програма КИННПОР

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

Българска академия на науките
Българска академия на науките

Българска академия на науките

Хуманитарното изследователско направление в БАН: изследователска проблематика и потенциал

Направлението „Културно-историческо наследство и национална идентичност” на БАН е уникална интердисциплинарна структура, обединяваща седем института и един център за научни и научно-приложни разработки в областта на хуманитаристиката:

Югозападен университет „Неофит Рилски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е основан през 1976 г. в Благоевград. Със своята над 40-годишна история той завоюва своето място в научното и образователно пространство на България и Югоизточна Европа. ЮЗУ „Неофит Рилски“ е сред водещите класически университети в страната.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година и днес в своите девет факултета и два филиала обучава студенти в повече от 260 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

Технически университет - София
Технически университет - София

Технически университет - София

Техническият университет - София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование.

Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“
Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“

Шуменски университет„Епископ Константин Преславски“

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е наследник на многовековна културна традиция, която започва със Златния век в Плисковско-Преславското книжовно средище (ІХ-Х в.) и продължава през вековете в интелектуалния живот на град Шумен.