Корпус на стенописите от ХVІ век в България

Корпус на стенописите от ХVІ век в България

На 19.04.2023 г. от 17 часа ще бъде представен „Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ на Института за изследване на изкуствата на БАН.

„Пътят на светлината“ в Нигерия
„Пътят на светлината“

„Пътят на светлината“ в Нигерия

С любезното съдействие на Държавния културен институт към Министъра на външните работи филмът „Пътят на светлината“, изработен по ННП КИННПОР,  участва в отбелязването на международния ден на Франкофонията в Нигерия.

Представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО
РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО

Представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО

Катедрата по кирилометодиевистика на СУ „Свети Климент Охридски“ най-учтиво ви кани на официалното представяне на юбилейния сборник РЬЦН СЛОВО ТВРЬДО, посветен на проф. д.ф.н. Татяна Славова.

Сборник „Капаните на града“
Сборник „Капаните на града“

Сборник „Капаните на града“

Сборникът „Капаните на града“, ново издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е резултат от проведената през месец ноември 2021 година конференция с тема „Нематериално културно наследство: капаните на града“, организирана от катедра „Етнология“ на Пловдивския университет и създадения към нея „Център за изучаване на нематериалното културно наследство“.

Представяне на нови книги
Представяне на нови книги

Представяне на нови книги

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ с любезното съдействие на Държавния културен институт към Министъра на външните работи Ви кани на представянето на най-новите си издания:

Камък в/у камък
Проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“

Камък в/у камък

На 2 ноември от 18.00 ч. в Регионален етнографски музей – Пловдив ще се открие изложбата „Камък в/у камък“, посветена на каменните мостове в Родопите.