Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година и днес в своите девет факултета и два филиала обучава студенти в повече от 260 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

Мисията на Университета е да пренася и продължава във времето делото на своя патрон – преподобния Паисий Хилендарски, като утвърждава съзнание за национална идентичност и осигурява развитие на образователния, научния, културния и икономическия потенциал на България в интерес и полза на хората и обществото.

В ПУ „Паисий Хилендарски“ е създадена и утвърдена една от водещите и международно признати научно-образователни школи у нас в областта на социалните и хуманитарните науки. Нейни основни тематични ядра са градските изследвания, културните и религиозните взаимодействия, проблематизирането на етничните и социокултурните различия в модерния свят.

Към уебсайта на ПУ „Паисий Хилендарски“Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам