Корпус на стенописите от ХVІ век в България
Корпус на стенописите от ХVІ век в България

Корпус на стенописите от ХVІ век в България

На 19.04.2023 г. от 17 часа ще бъде представен „Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ на Института за изследване на изкуствата на БАН.

Изданието е осъществено с помощта на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и ще бъде представено от чл. кор. Иванка Гергова в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.

Корпус на стенописите от ХVІ век в България“ представлява част от един дългогодишен мащабен проект на Института за изследване на изкуствата на БАН, целящ изработването на пълна словесна и образна документация на паметниците на църковната монументална живопис в България. Корпусът излиза от печат в годината, в която ИИИзк чества своята 75-та си годишнина.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам