Технически университет - София
Технически университет - София

Технически университет - София

Техническият университет - София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование.

Благодарение на многобройните спечелени научно-изследователски и образователни проекти, Университетът разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания на световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна и Източна Европа.

Екип по проекта

  • Всички членове на екипа от ТУ-София са активни в областта на научните изследвания и участват в проекти както от национално, така и от международно ниво в допълнение към активната колаборация с ИТ компаниите и индустрията.
  • Членовете на екипа по проекта от партньор ТУ-София имат богат опит, обхващащ широк спектър от направления, свързани с разработката на софтуер и електронни платформи, мобилни приложения, географски информационни системи, виртуална реалност и иновации.
  • Работата на екипа от ТУ-София по проекта е пряко свързани със задачите в следните работни пакети:
  • РП1. Дейности по преглед на наличната и създаване на нова научна инфраструктура за изследване на българското културно и историческо наследство
  • РП3. Създаване на образователни програми в областта на културно историческото наследство
  • РП4. Дейности по разработката на научни и научно-приложни продукти.
  • РП5. Управление на проекта и публичност.

Към уебсайта на ТУ - СофияЗаписване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам