КИННПОР
Сряда, 06 Октомври 2021 08:52

Нематериално културно наследство: Капаните на града

Международна научна конференция „Нематериално културно наследство: Капаните на града“ се проведе в Пловдивския университет Международна научна конференция „Нематериално културно наследство: Капаните на града“ се проведе в Пловдивския университет

На 1 и 2 октомври 2021 г., в Пловдив, се проведе международна научна конференция „Нематериално културно наследство: Капаните на града“. Инициатор на събитието е екипът на катедра Етнология в ПУ „Паисий Хилендарски“ в рамките на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН.

В академичната 2021/2022 г., когато се навършват 60 години от основаването на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и 30 години от създаването на първата университетска специалност Етнология в България, екипът на Катедра Етнология организира международна научна конференция, посветена на нематериалното културно наследство с фокус града.

След приемането на Конвенцията за нематериално културно наследство от 2003 г. насам проучванията се ускориха, но в голяма степен те се съсредоточиха предимно върху устни традиции, социални практики, фолклорна музика и танци, обичаи и знания, свързани със занаятите. И макар често наследството да се мисли като нещо стабилно и съществуващо „отдавна“, то носи в себе си динамика, която води към неговата промяна, но парадоксално ние продължаваме да го възприемаме като постоянна даденост. Затова и „капаните“ на града, тези места, които наследяват исторически и културни пластове, са мислени и като места на живи наследства.

Научния форум даде възможност на участниците да споделят теоретични, теренни и практически резултати от изследване на градските наследства, които да допринесат за изясняване на тяхната същност и роля за обществено развитие в съвременността.

Конференцията се проведе съобразно епидемичната обстановка в хибридна форма в ПУ „Паисий Хилендарски“ и онлайн среда , при спазване на всички мерки за безопасност и противоепидемична защита. Предстои публикуването на докладите, а разширените резюмета на докладите да бъдат представени в двуезично издание, регистрирано в CEEOL.

Международната научна конференция се проведе в рамките на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката, и се организира от катедра Етнология и „Център за изучаване на нематериалното културно наследство“ към Пловдивския университет.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP