„Матица хърватска“ в Историческия факултет на СУ
„Матица хърватска“ в Историческия факултет на СУ

„Матица хърватска“ в Историческия факултет на СУ

На 17 май 2023 г. в рамките на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ с ръководител проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и с активното съдействие на колегията на Историческия факултет на Софийския университет се проведе вечер, посветена на българо-хърватското историческо и културно сътрудничество.

На срещата в 35 аудитория в Ректората присъстваха проф. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет, г-жа Соня Губерина, представител на посолството на Република Хърватия в София, проф. д-р Надя Манолова и проф. д-р Ивайла Попова, заместник-декани на Историческия факултет, доц. д-р Ангел Николов, част от екипа на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, доц. д-р Наум Кайчев, ръководител на катедра „История на Византия и балканските народи“ към Историческия факултет, представителите на „Матица хърватска“ Стиепан Сучич, Франьо Хусинец, Рената Хусинец, Стипе Кутлеша, проф. Хървойе Грачанин от Загребския университет, доц. д-р Ирина Огнянова от Институт по балканистика с център по тракология към БАН, студенти и докторанти.

Проф. Маркова откри срещата с приветствие към участниците и подчерта важността на „Матица хърватска" като пример в усилията за разгръщане на влиянието на просветата за общото развитие на славистиката. Деканът на Историческия факултет изтъкна значимостта на срещата и изрази очакване връзките да продължат да се развиват в бъдеще.

В рамките на срещата хърватските гости изнесоха две лекции: „Доктор Гран Гундурум Ориовчанин – голяма приятел на българите", представена от Франьо Хусинец и „Пътуването на Руджер Бошкович през България", представена от Стипе Кутлеша.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам