КИННПОР
Четвъртък, 27 Октомври 2022 08:37

Камък в/у камък

Проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“ Проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“

На 2 ноември от 18.00 ч. в Регионален етнографски музей – Пловдив ще се открие изложбата „Камък в/у камък“, посветена на каменните мостове в Родопите.

Изложбата представя резултатите от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“, разработен от Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“, в партньорство с Община Ардино, Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей – гр. Кърджали. Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура“ и се реализира в периода юли 2021 – юни 2022 г.

По време на откриването екипът на проекта ще направи представяне на своите проучвания и ще проведе дискусия с гостите на събитието.

За повече информация за проекта може да посетите уебсайта https://bridges.meshtrango.com.

Изложбата „Камък в/у камък“ в Регионален етнографски музей – Пловдив се осъществява съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP