КИННПОР

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година и днес в своите девет факултета и два филиала обучава студенти в повече от 260 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

Мисията на Университета е да пренася и продължава във времето делото на своя патрон – преподобния Паисий Хилендарски, като утвърждава съзнание за национална идентичност и осигурява развитие на образователния, научния, културния и икономическия потенциал на България в интерес и полза на хората и обществото.

В ПУ „Паисий Хилендарски“ е създадена и утвърдена една от водещите и международно признати научно-образователни школи у нас в областта на социалните и хуманитарните науки. Нейни основни тематични ядра са градските изследвания, културните и религиозните взаимодействия, проблематизирането на етничните и социокултурните различия в модерния свят.

Към уебсайта на ПУ „Паисий Хилендарски“

Прочетена 169 пъти

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP