Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство
Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство

Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство

„Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство“ разглежда тези нови форми на колективно празнуване като свързани с преосмисляне на културата, традициите и територията.

Празниците и фестивалите, посветени на храни и напитки се представят като инструментите за конструиране и предаване на колективната памет и изграждане на локална идентичност, но също и като начин културни феномени да бъдат представяни, предавани, популяризирани и включени в икономически дейности.

Монографията прави един задълбочен анализ на празниците и фестивалите на храните в български контекст, представя техните особености и ги типологизира. Представят се ефектите на глобализацията върху новите празнични форми, които се разглеждат като част от процесите на фестивализацията, неолокализъма и гастролокализъм.

В последната си част се представя изследване на случай и се анализира „Куртово Конаре фест“. Фестивал, който с времето постепенно започва да се приема не само като забавление за разнородна публика, а като събитие с каузи и конкретни послания. С него се демонстрират и възможностите на празниците на храните да са фактори в процеса на преосмисляне на наследствата отдолу и задаване на нови посоки на общинските планови политики за устойчиво развитие на общности и региони. Политики, базирани на аграрно наследство, биоразнообразие, устойчиво екологично развитие и локална кулинарна култура.Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам