КИННПОР
Четвъртък, 24 Ноември 2022 17:55

Монография „Между културата и туризма: Туристическите атракции, основани на културното наследство“

Монография „Между културата и туризма: Туристическите атракции, основани на културното наследство“ Монография „Между културата и туризма: Туристическите атракции, основани на културното наследство“

Монография „Между културата и туризма: Туристическите атракции, основани на културното наследство“

Автори: Мариана Асенова (Предговор, глава първа), Васил Маринов, Вера Николова, Елена Петкова, Раденка Митова, Чаяна Истаткова

ISBN 978-954-07-5167-2 (електронно издание)

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP