КИННПОР
Четвъртък, 24 Ноември 2022 17:47

Сборник с резюмета „Капаните на града: Нематериално културно наследство“

Сборник с резюмета „Капаните на града: Нематериално културно наследство“ Сборник с резюмета „Капаните на града: Нематериално културно наследство“

Сборник с резюмета на научни доклади КАПАНИТЕ НА ГРАДА: НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО от проведена конференция на тема „Нематериално културно наследство: капаните на града“.

ISBN 978-619-7663-39-6.

Съставители и редактори: Борислава Петкова, Васил Караджов

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP