КИННПОР
Сряда, 29 Юни 2022 13:29

Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство

Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство

„Празници и фестивали на храните: валоризация на локалното кулинарно наследство“ разглежда тези нови форми на колективно празнуване като свързани с преосмисляне на културата, традициите и територията.

Празниците и фестивалите, посветени на храни и напитки се представят като инструментите за конструиране и предаване на колективната памет и изграждане на локална идентичност, но също и като начин културни феномени да бъдат представяни, предавани, популяризирани и включени в икономически дейности.

Монографията прави един задълбочен анализ на празниците и фестивалите на храните в български контекст, представя техните особености и ги типологизира. Представят се ефектите на глобализацията върху новите празнични форми, които се разглеждат като част от процесите на фестивализацията, неолокализъма и гастролокализъм.

В последната си част се представя изследване на случай и се анализира „Куртово Конаре фест“. Фестивал, който с времето постепенно започва да се приема не само като забавление за разнородна публика, а като събитие с каузи и конкретни послания. С него се демонстрират и възможностите на празниците на храните да са фактори в процеса на преосмисляне на наследствата отдолу и задаване на нови посоки на общинските планови политики за устойчиво развитие на общности и региони. Политики, базирани на аграрно наследство, биоразнообразие, устойчиво екологично развитие и локална кулинарна култура.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP