КИННПОР
Петък, 04 Февруари 2022 15:16

Професионално развитие в областта на културното наследство

Професионално развитие в областта на културното наследство. Интегрирани обучителни програми Професионално развитие в областта на културното наследство. Интегрирани обучителни програми

Професионално развитие в областта на културното наследство. Интегрирани обучителни програми

Съставители: Иван Кабаков, Ани Истаткова
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP