Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“
Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“

Кръгла маса „950 години от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник“

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе кръгла маса, посветена на най-ранния препис на Симеоновия сборник, т.нар Светославов изборник или Изборник от 1073 г.

Събитието, организирано в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, беше открито от декана на Факултета по славянски филологии проф. Амелия Личева. Тя изрази своето задоволство от изпълнението на научната програма и възможностите, които тя предоставя за утвърждаване на чуждестранната българистика в чужбина и развитието и у нас. Според нея форуми като този са изключително важни за развитието и на специализирани полета като палеославистиката.

Организатор на събитието беше проф. Анна-Мария Тотоманова, координатор на научната програма в Софийския университет. В Кръглата маса участваха видни палеослависти и старобългаристи от Софийския университет, Шуменския университет „Константин Преславски“, Института за българска литература и Кирило-Методиевския научен център при БАН.

Събитието бе уважено и от колегата от Лодзкия университет проф. д-р Георги Минчев, който е в София по покана на Софийския университет като утвърден учен в рамките на ННП.

След дълги и задълбочени разисквания за значението на този препис за славистиката и историята на изследването му участниците в кръглата маса стигаха до заключението, че е необходимо да се предприемат стъпки за изработването на критическо издание на старобългарския текст на Симеоновия сборник по познатите днес преписи, което да отговори на все още нерешените въпроси около него.

Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам