КИННПОР

Технически университет - София

Технически университет - София Технически университет - София

Техническият университет - София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование.

Благодарение на многобройните спечелени научно-изследователски и образователни проекти, Университетът разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания на световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна и Източна Европа.

Екип по проекта

  • Всички членове на екипа от ТУ-София са активни в областта на научните изследвания и участват в проекти както от национално, така и от международно ниво в допълнение към активната колаборация с ИТ компаниите и индустрията.
  • Членовете на екипа по проекта от партньор ТУ-София имат богат опит, обхващащ широк спектър от направления, свързани с разработката на софтуер и електронни платформи, мобилни приложения, географски информационни системи, виртуална реалност и иновации.
  • Работата на екипа от ТУ-София по проекта е пряко свързани със задачите в следните работни пакети:
  • РП1. Дейности по преглед на наличната и създаване на нова научна инфраструктура за изследване на българското културно и историческо наследство
  • РП3. Създаване на образователни програми в областта на културно историческото наследство
  • РП4. Дейности по разработката на научни и научно-приложни продукти.
  • РП5. Управление на проекта и публичност.

Към уебсайта на ТУ - София

Прочетена 152 пъти

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP