КИННПОР
Неделя, 20 Септември 2020 11:32

Представяне на напредъка в изпълнението на Националната програма и предпремиера на книгата „Пътищата на балканските зографи“ в град Самоков

Представяне на напредъка в изпълнението на Националната програма и предпремиера на книгата „Пътищата на балканските зографи“ в град Самоков Представяне на напредъка в изпълнението на Националната програма и предпремиера на книгата „Пътищата на балканските зографи“ в град Самоков

В „Кокошкова къща“, гр. Самоков на 16 септември 2020 г. се състоя първото публично събитие на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ за тази година.

Координаторът на програмата проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова представи целите и текущото развитие на програмата през втората година от нейното съществуване. Тя сподели своето задоволство от това, че всички институции в консорциума за изпълнение на програмата са успели да настроят своите дейности по начин, който е позволил ефективното изпълнение на научните задачи и по време на карантината и извънредната епидемичната обстановка в страната и като доказателство за това спомена няколко ценни издания, излезли по това време: втория том на „Речник на езика на Патриарх Евтимий“ (целият речник е достъпен и онлайн), капиталния труд на доц. Петър Илчев „Старобългарската глаголица като графична система“, двуезичното издание „Патриарх Филотей (Кокин). Слово в Неделята на всички светии“ и др.

Предпремиерно беше представен сборникът „Пътищата на балканските зографи/Roads of Balkan Icon-Painters“, издание на Института за изследване на изкуствата на Българската академия на науките, също подкрепено от ННП КИННПОР. Научният редактор и ръководител на изследователския колектив проф. Бисерка Пенкова накратко разказа историята на проучванията на балканското художествено наследство от поствизантийския период и подчерта, че направеното дотук дава цялостна представа за състоянието на църковната монументална живопис в България, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Албания и за динамичното взаимодействие на изкуството по нашите земи с основните художествени центрове на Балканите в периода от последната четвърт на XV до началото на XVII в. А град Самоков, откъдето тръгват пътищата на зографите в по-късния период е едно изключително подходящо място за такъв род представяния.

Гости на мероприятието бяха представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за изследване на изкуствата и Кирило-Методиевския научен център при БАН, Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ – гр. Самоков, Исторически музей-Самоков, представители на медии и граждани на Самоков.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP