Пътища на балканските зографи
Пътища на балканските зографи/Roads of Balkan Icon-Painters

Пътища на балканските зографи

В дните на извънредно положение и социална изолация излезе от печат книгата „Пътища на балканските зографи/Roads of Balkan Icon-Painters“.

Тя е реализирана в рамките на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ на Министерството на образованието и науката от екип с ръководител проф. д-р Бисерка Пенкова (редактор) от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Членове на авторския колектив от Института за изследване на изкуствата са доц. д-р Маргарита Куюмджиева, доц. д-р Иван Ванев, гл. ас. д-р Цвета Кунева, гл. ас д-р Майя Захариева, гл. ас. д-р Мария Колушева и гл. ас. д-р Цветан Василев от СУ.

Целта на изданието е да покаже богатството на балканското художествено наследство от поствизантийския период, като представи паметници на църковната монументална живопис в България, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Албания. Включените в книгата стенописни ансамбли са избрани целенасочено. Те формират няколко групи, всяка от които очертава определено направление в динамичното взаимодействие на изкуството по нашите земи с оссновните художествени центрове на Балканите в периода от последната четвърт на XV до началото на XVII в. Става въпрос за 29 църкви и техните стенописи, намиращи се днес на територията на България, Гърция, Северна Македония, Сърбия и Албания, за които е дадена основна текстова и визуална информация. Акцентът в текстовете е поставен върху връзките на стенописите с други балкански паметници, показани чрез примери и паралели, които, от своя страна, позволяват да се проследи движението на художествените влияния по някои от пътищата на зографските екипи.

За осъществяването на научните задачи на авторите в настоящия сборник от съществено значение бе ролята на чуждестранните консултанти. Благодарение на съдействието на Светлана Пейич (Сърбия), Виктория Поповска-Коробар (Северна Македония) и Янис Сисиу (Гърция) бяха успешно осъществени пътуванията извън страната, но специална благодарност им дължим особено за безкористно споделената информация и за ползотворните дискусии. Багодарение на професионалния превод на гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева и Атанас Игов, изданието ще достигне до по-широк кръг читатели. А на Даниел Нечев е заслугата за естетическата реализация на изданието.

Надяваме се настоящото двуезично издание да способства за популяризирането на паметниците на православното изкуство от периода ХV-ХVІІ в. не само от България, но и от балканските страни, да привлече вниманието към тяхното проучване и опазване и да допринесе за укрепването на интеграционните процеси в научното и културното пространство на Балканите.Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам