КИННПОР
Петък, 26 Юни 2020 20:07

Излезе от печат сборник в чест на проф. Иван Йорданов – In honorem. Т. 6

Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Йорданов Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Йорданов

Изданието е шести пореден том на поредицата In honorem на Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет.

Сборникът е посветен на 70-годишнината на Doctor honoris causa на Шуменския университет проф. д.и.н. Иван Йорданов и включва 48 статии от авторитетни български и чуждестранни изследователи в областта на сфрагистиката, археологията и историята.

Последният труд на проф. д.и.н. Иван Йорданов „Печати на византийската администрация в България (971–1118)“ беше представен на XII Международен симпозиум по византийска сфрагистика в Санкт Петербург през 2019 г.

Изданието е осъществено с подкрепата на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP