КИННПОР
Сряда, 20 Ноември 2019 15:22

Официално откриване на международната научна конференция по средновековна история на Евразийската степ Nomads and their Neighbors in the Middle Ages

Осма международна научна конференция по средновековна история на Евразийската степ Nomads and their Neighbors in the Middle Ages Осма международна научна конференция по средновековна история на Евразийската степ Nomads and their Neighbors in the Middle Ages

На 20 ноември 2019 г. в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките беше открита Осмата международна научна конференция по средновековна история на Евразийската степ Nomads and their Neighbors in the Middle Ages. Конференцията е част от националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и се организира от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по исторически изследвания на Българската академия на науките.

По време на откриването чл. кор. проф. Васил Николов, заместник-председател на Българската академия на науките и неин представител в Националната научна програма поздрави участниците в конференцията и постави акцент на важността на обсъжданите от над 60-те участника от 17 страни теми като допълни, че конференцията се вписва напълно в завещаните от основателите на съвременната българска медиевистика традиции, които поставят черноморските степи в основата на българската държавност.

От своя страна чл. кор. проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в периода 2007-2015 г. напомни, че конференцията се осъществява в двете институции на духовността в България – Българската академия на науките и Софийския университет. Темата на конференцията би била чиста наука, но не и в България, където въпросът за ролята на номадите се политизира до степен да се спори кой всъщност е създател на държавата – славяните или българите дошли от Северното Черноморие. Той използва случая и да поздрави участниците от името на ректора на СУ проф. Анастас Герджиков, който е домакин на международната проява.

След откриването конференцията продължава с уводна лекция на проф. Лоренцо Публичи от Santa Reparata International School of Art (SRISA), Флоренция на тема Да преживееш различното: Италианските търговци и местното население във Венецианско Азовско море през 14 век. Промени и континуитет. Проф. Публичи е специалист по контактите на италианските морски републики с доминираните от монголите общества в Северното Черноморие в късното средновековие.

След началото на конференцията и нейния първи панел в Новата конферентна зала в СУ е предвидена и лекцията на проф. Ищван Зимони от Сегедския университет на тема Ролята на Волжка България в историята на Югоизточна Европа. Научните интереси на проф. Зимони са в областта на средновековната степна история и особено на Волжка България, което прави темата на лекцията му особено актуална за нашата публика. Наред с това на проф. Зимони принадлежи инициативата за провеждането на конференциите от серията Medieval Nomads и той е организирал предишните нейни издания.

Програма на конференцията

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP