КИННПОР
Сряда, 02 Октомври 2019 16:30

Развитие на културния туризъм в България

Работна среща „Развитие на културния туризъм в България“ Работна среща „Развитие на културния туризъм в България“

На 12.09.2019 г. се проведе работна среща на тема: „Развитие на културния туризъм в България“, организирана от Министерството на туризма.

На срещата бяха поканени и взеха участие представители на катедра „География на туризма“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, които са ангажирани в изпълнението на научната задача: Политика на държавата спрямо културно-историческото наследство от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ – проф. д-р Васил Маринов, доц. д-р Мариана Асенова и доц. д-р Вера Николова.

В рамките на срещата беше представен и обсъден План за развитие на културния туризъм в България за периода 2020-2025 г. Планът е разработен въз основата на детайлен продуктов анализ на културния туризъм в България. И двата документа са изготвени от „Експлика – Глобал Метрикс“ ДЗЗД в изпълнение на обществена поръчка с посочения предмет, възложена от Министерството на туризма, като дейности, предвидени в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2017 – 2030 г.).

Представителите на СУ се включиха в дискусията с предложения за подобряване на предложения план, като изпълнителите и представителите на министерството се ангажираха в организирането на самостоятелна среща с представителите на СУ, която ще се състои на 03.10.2019 г. в Министерството на туризма.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP