КИННПОР
Вторник, 01 Октомври 2019 12:26

Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион

Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион Конференция за обсъждане на нови културни маршрути в Дунавския регион

В рамките на конференция за създаване на нови културни маршрути в Дунавския регион, координаторът на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ проф. дфн Анна-Мария Тотоманова взе участие като панелист в кръглата маса „Културен маршрут „Св. св. Кирил и Методий“.

Тя представи програмата като доказателство за готовността на българската хуманитаристика да се включи в изграждането и сертифицирането на този важен за националната ни памет и за Европа маршрут. Събитието беше организирано от Министерството на туризма, като съкоординатор на Приоритетна област 3 „Насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма и преките контакти между хората“ на Дунавската стратегия за периода 2017-2019 по проект DTP-PAC1-PA3-03 Culture & Tourism, финансиран по Транснационална програма „Дунав 2014-2020“.

Целта на събитието беше да се обсъдят и представят възможностите за обогатяване и надграждане на културните маршрути на Съвета на Европа „Св. св. Кирил и Методий“ и „Желязната епоха“, въз основа на запазеното у нас и в останалите дунавски държави културно наследство.

Конференцията и тематичните кръгли маси се проведоха на 30 септември 2019 г. в хотел „София Хотел Балкан“.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP