КИННПОР
Вторник, 03 Септември 2019 22:15

Работна среща на експерти в областта на културното наследство

Работна среща на експерти в областта на културното наследство Работна среща на експерти в областта на културното наследство

В началото на месец септември екипът от учени изпълняващ работен пакет № 2.6 – „Политиката на държавата спрямо КИН“ (изпълнители: ИЕФЕМ – водеща институция и ИИИзк) от Националната научна програма КИННПОР, проведе работна среща.

Целта на дискусиите беше въз основа на вече проведените по проекта изследвания учените да подготвят конкретни предложения относно културните политики в страната. В резултат от работната среща е подготвено експертно становище, което екипът ще предостави на ръководството на Програмата. Екипът се надява направените от тях предложения да бъдат официално предоставени на съответните национални институции, отговорни по тези проблеми.

В проведения дебат се открои необходимостта от задълбочаване и развитие на отделни аспекти и дейности, свързани с опазването на културното наследство в страната.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP