КИННПОР
Понеделник, 02 Септември 2019 13:30

Посещение на фолклорен интерактивен център в с. Чавдар, Софийска област

Посещение на фолклорен интерактивен център в с. Чавдар, Софийска област Посещение на фолклорен интерактивен център в с. Чавдар, Софийска област

Учени от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей и Института за изследване на изкуствата на БАН посетиха фолклорния център в село Чавдар.

На 14 август 2019 г., в изпълнение на проект от Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, екип от изследователи посети първия по рода си в страната фолклорен интерактивен център в с. Чавдар, Софийска област. По изграждането на Центъра са работили учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей и Института за изследване на изкуствата на Българската академия на науките, с подкрепата на община Чавдар - https://folklorecenter.bg.

Посещението на експертите е част от работата им по проучване на държавната политика по опазването, представянето и използването на материално и нематериално културноисторическо наследство. По време на експедицията учените се запознаха със съдържанието на интерактивната експозиция на фолклорния център, съставена от фото, документални и текстови пана, анимации, видео и звукови представяния на местната културна традиция, занимателни игри за деца и възрастни. Богатата експозиция е създадена от интердисциплинарен колектив с подкрепата на общинското ръководство. Участниците в експедицията наблюдаваха и коментираха конкретната реализация на локални културни политики за опазване на културното наследство.

Експертите проведоха оживена дискусия с кмета на селото и представители на общинската власт, в която се включиха и представители на местната общност. В диалога се открои идеята за необходимостта от предприемане на съвместни стъпки за опазване на локалното културно наследство. Фолклорният интерактивен център в с. Чавдар е един много добър пример в това отношение, тъй като отразява както усилията на общинското ръководство, така и работата на цялата общност в селото за опазване на културното ѝ наследство.

Центърът функционира в пряка връзка с Народно читалище „Надежда 1900“ - с. Чавдар, което представи кратка програма с образци от местното живо фолклорно наследство.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP