КИННПОР
Петък, 26 Юли 2019 12:12

Теренна експедиция в Южна Рила

Теренна експедиция в Южна Рила Теренна експедиция в Южна Рила

Преподавателите от катедра „Културология“ към Факултета по изкуствата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д.н. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов и доц. д-р Алексей Гоцев от НАИМ при БАН осъществиха теренно проучване на мегалитни паметници на територията на Южна Рила.

Експедицията е част от Националната научноизследователска програма КИННПОР на Министерството на образованието и науката за изследване, популяризиране и дигитализиране на българското културно-историческо наследство. Водещи партньори в програмата са ЮЗУ „Неофит Рилски“, СУ „Климент Охридски“ и Българската академия на науките.

Екипът регистрира повече от 6 неизвестни на науката скални тракийски светилища, сред които и най-голямото сакрално скално изсичане в Югозападна България. Заедно с известните вече скални светилища от Рила планина: „Св. Гергьова скала“, Разложко, „Царев връх“, „Куртман“, „Малък Мечи връх“, Благоевградско и скалното светилище „Кръста“ край гр. Рила, открити също от екипи на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ „Неофит Рилски“, новооткритите сакрални паметници свидетелстват, че Рила е една свещена планина в епохата на тракийската древност.

Най-голям интерес представлява регистрираната землена пирамида, тип „мастаба“, датираща от тракийската епоха. Този паметник, заедно с изображението на слънчева ладия от голямата стела, произхождаща от светилището „Столоватец“, край Разлог, както и на ред топоними в Западните Родопи, Източен Пирин и Южна Рила, според проф. Васил Марков, свидетелства за вероятно проникване на религиозно влияние от Крито-минойската и Древноегипетската цивилизация по долината на Средна и Горна Места.

Подкрепа на изследователския екип и ценна помощ при регистрирането на паметниците оказаха екипът на Национален парк „Рила“ и Илиян Бучков от гр. Якоруда.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP