КИННПОР
Сряда, 22 Юни 2022 09:01

Древният „Акве Калиде“ в цифровия свят

Древният „Акве Калиде“ в цифровия свят Древният „Акве Калиде“ в цифровия свят

Специалисти от Института по математика и информатика на БАН представиха резултати от работата в изпълнение на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.

По време на националния форум „Акве калиде“ в цифровия свят“ проф. Десислава Панева-Маринова, проф. Радослав Павлов, доц. Детелин Лучев и гл. ас. Максим Гойнов от ИМИ -БАН показаха демо версия на познавателната онлайн игра "Аква Калиде" и 3D виртуални изложбени зали с колекциите на Регионалния исторически музей-Бургас.

Екипът учени е разработил интерактивни сериозни образователни игри с цифровизирани автентични артефакти, сред които и виртуална енциклопедия на българската иконография, 3D музейна експозиция на артефакти от етнографската колекция на Регионален исторически музей - Бургас и др.

Учените от ИМИ-БАН продължават да работят за разширяване на достъпа до културни активи чрез цифрови и авангардни технологии и инструменти, успоредно или като алтернатива на физическия достъп до културното наследство и националната памет.

Ръководителят на Регионален академичен център на БАН – Бургас и председател на Общински съвет - Бургас – проф. д-р Севдалина Турманова – приветства участниците и благодари за съвместната ползотворна работа с Института по математика и информатика на БАН по цифровото представяне и опазване на културното наследство в Бургаския регион.

Виртуалните експозиции на РИМ Бургас и познавателната игра „Аква Калиде“ са достъпни на следните линкове:

https://demo.bg73.net/3d/museum-room1.mp4

https://demo.bg73.net/3d/museum-room2.mp4

https://demo.bg73.net/3d/aquae-calidae.mp4

Виртуален музей - зала 1:

https://demo.bg73.net/3d/museum.html?room=a5

Виртуален музей - зала2:

https://demo.bg73.net/3d/museum.html?room=a6

Познавателна игра „Аква Калиде“:

https://demo.bg73.net/3d/aquae-calidae.html

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP