КИННПОР
Понеделник, 11 Април 2022 08:58

Корпус на украсените славянски ръкописи

Корпус на украсените славянски ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Х/ХІ–ХІV в. Т. 1. Ч. 1. Псалтири, евангелия, апостоли Корпус на украсените славянски ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Х/ХІ–ХІV в. Т. 1. Ч. 1. Псалтири, евангелия, апостоли

Излезе от печат първият том на Корпус на украсените славянски ръкописи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Х/ХІ–ХІV в. Т. 1. Ч. 1. Псалтири, евангелия, апостоли. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021 с автор Елисавета Мусакова, финансиран от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Резултат на дългогодишна работа, завършена в рамките на индивидуален проект в Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките, книгата е първото българско издание, което документира украсата на средновековните славянски ръкописи от най-голямата книжовна сбирка в страната. По своя характер то се присъединява към отдавна установена европейска практика да се съставят каталози на ръкописи от гледна точка на тяхното художествено съдържание като равноправна на текстовете, а и особено привлекателна съставка на дадена култура.

Каталожната част на излезлия първи том включва описанията на 51 ръкописа, от които най-ранният е Енинския апостол, с възможна датировка в пределите на Х в., а най-късният – евангелие от края на ХІV, ако не и от началото на ХV в. По спазвана схема се описват всички части от декоративната системата на ръкописите: миниатюри (само в два ръкописа), заставки, заглавия, инициали, концовки и допълнителни орнаменти. В албумната част са поместени цветни илюстрации, подбрани така, че да дават най-добра представа за характера на украсата във всеки от паметниците, особено на онези, които все още не са дигитализирани.

Във втората част се предвижда да бъдат включени останалите ръкописи до края на ХІV в. с разнообразно богослужебно съдържание, а в по-далечен план корпусът, за чието завършване авторът се надява да намери последователи, би трябвало да обхване и много по-големия брой запазени ръкописи от ХV до края на ХVІІ в.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP