КИННПОР
Вторник, 18 Февруари 2020 18:53

Участие на проф. М. Шнитер в Пловдивско историческо общество

Пловдивско историческо общество, среща с проф. д-р Мария Шнитер Пловдивско историческо общество, среща с проф. д-р Мария Шнитер

Проф. Мария Шнитер при Димитър Герганов в Пловдивско историческо общество. Една европейка в Африка, по следите на ритуалите и традицията в Уганда и Кения.

Проф. Мария Шнитер е преподавател в Пловдивския университет, занимава се с антропология на религиите и всекидневието. Специализирала е в университети в Германия, преподавала е българска литература и култура във Виена. През декември предприема научно пътешествие из Източна Африка по програмата „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Гледайте по-долу записа от срещата на проф. д-р Мария Шнитер с Пловдивското историческо общество.

Медия

Пловдивско историческо общество, среща с проф. д-р Мария Шнитер, Една европейка в Африка

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP