КИННПОР
Сряда, 02 Юни 2021 11:25

Нови видеолекторати от КМНЦ

Образователен видеоканал на КМНЦ в YouTube Образователен видеоканал на КМНЦ в YouTube

Нови 6 лекции са включени в серията от видеолекции, посветени на теми от областта на медиевистиката и славистиката от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ на БАН).

Те могат да бъдат открити във видеоканала на КМНЦ в YouTube:

  • Гръцки кирило-методиевски извори
  • Разноликото Средновековие
  • Древните монаси и техните книги с разкази – патериците
  • Възрожденският анахроничен разказ за покръстителната мисия на св. св. Кирил и Методий
  • Писмената култура в средновековна България
  • Константин Преславски и неговата „Азбучна молитва“


Видеолекторатът с общо 15 лекции е достъпен тук и е изготвен в рамките на Национална научна програма КИННПОР (РП 3.2, проект 1.3).

Медия

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP