КИННПОР
Четвъртък, 18 Май 2023 16:24

„Матица хърватска“ в Историческия факултет на СУ

„Матица хърватска“ в Историческия факултет на СУ „Матица хърватска“ в Историческия факултет на СУ

На 17 май 2023 г. в рамките на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ с ръководител проф. дфн Анна-Мария Тотоманова и с активното съдействие на колегията на Историческия факултет на Софийския университет се проведе вечер, посветена на българо-хърватското историческо и културно сътрудничество.

На срещата в 35 аудитория в Ректората присъстваха проф. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет, г-жа Соня Губерина, представител на посолството на Република Хърватия в София, проф. д-р Надя Манолова и проф. д-р Ивайла Попова, заместник-декани на Историческия факултет, доц. д-р Ангел Николов, част от екипа на ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, доц. д-р Наум Кайчев, ръководител на катедра „История на Византия и балканските народи“ към Историческия факултет, представителите на „Матица хърватска“ Стиепан Сучич, Франьо Хусинец, Рената Хусинец, Стипе Кутлеша, проф. Хървойе Грачанин от Загребския университет, доц. д-р Ирина Огнянова от Институт по балканистика с център по тракология към БАН, студенти и докторанти.

Проф. Маркова откри срещата с приветствие към участниците и подчерта важността на „Матица хърватска" като пример в усилията за разгръщане на влиянието на просветата за общото развитие на славистиката. Деканът на Историческия факултет изтъкна значимостта на срещата и изрази очакване връзките да продължат да се развиват в бъдеще.

В рамките на срещата хърватските гости изнесоха две лекции: „Доктор Гран Гундурум Ориовчанин – голяма приятел на българите", представена от Франьо Хусинец и „Пътуването на Руджер Бошкович през България", представена от Стипе Кутлеша.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP