КИННПОР
Вторник, 09 Ноември 2021 16:45

Проф. Първев стана „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“

Първев стана „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“, Грац, Австрия Първев стана „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“, Грац, Австрия

На 27 октомври 2021 г. проф. дин Иван Първев от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац).

Следвайки академичните традиции, тържествената церемония се проведе в Аулата на университета. Ректорът проф. д-р Мартин Полашек и деканът на Факултета за Хуманитарни науки проф. д-р Михаел Валтер произнесоха встъпителни речи. Те бяха последвани от изложението на проф. д-р Харалд Хепнер (Исторически институт), в което той представи заслугите на проф. Първев и аргументира награждаването му. Грамотата беше връчена от проф. д-р Маргит Райтбауер, заместник-декан на Факултета за Хуманитарни науки. Церемонията завърши с кратко слово на проф. Първев, в което той благодари за оказаната му висока чест и подчерта своето желание да съдейства и занапред за развитието на научните връзки между двата университета, както и между българските и австрийските академични институции.

Проф. Първев получава званието „почетен доктор“ на Университета „Карл-Франц“ (Грац) за своята дългогодишна изследователска работа, посветена на историческите връзки между Австрия и Балканите през XVII-XIX в., както и заради активното развитие на академичните контакти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с Университета в Грац, включително и чрез съвместни организационно-изследователски инициативи в областта на историята на Югоизточна Европа през XVIII в.

Проф. Първев е ръководител на научна задача в рамките на Националната научна програма за разработването на нова модерна концепция за развитието на балканистичните проучвания в България до средата на ХХI в.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP