КИННПОР
Вторник, 14 Септември 2021 17:41

КМНЦ-БАН с подарък по случай началото на учебната година

Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил

През септември 2021 г. излезе от печат справочният речник „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“, изготвен от доц. Мая Иванова и д-р Цветомира Данова под научната редакцията на проф. Климентина Иванова.

Учебното помагало е предназначено за часовете по литература и история в средното училище и ще бъде от полза както за учителите, така и за учениците. То ще представлява интерес също за студенти и за по-широк кръг от любознателни читатели. Макар Пространното житие на св. Кирил да се изучава в училищата и университетите на Русия, Северна Македония, Словакия, Чехия и др., подобен речник върху неговото съдържание се изготвя за първи път. Справочният дял на книгата съдържа 177 лични и народностни имена, църковни термини и понятия, редки и остарели думи и реалии.

Вторият дял на помагалото съдържа пълния текст на новобългарския превод на житието. Преди всяка от двете части са включени указания от авторите за тяхното използване. Улеснение за работата с помагалото представляват азбучните списъци включени в първите две приложения. Книгата съдържа също пълен списък на новобългарските преводи на житието, както и богата библиография. Отпечатването е осъществено с финансовата подкрепа на Национална научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“. Справочникът се разпространява безплатно.


Авторките на справочника „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“ работят в Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките и са специалистки в областта на медиевистичните филологически проучвания.

Доц. д-р Мая Иванова е един от най-добрите познавачи на Пространното житие на св. Константин-Кирил. Тя е проучвала ръкописната история на запазените преписи на творбата – 60 средновековни и 30 късни изследователски преписа, и е автор на монографията „Текстологически проблеми на Пространното житие на Константин-Кирил Философ“, както и на десетки статии, посветени на различни проблеми, свързани с житието.

Д-р Цветомира Данова има богословско и филологическо образование. Тя е автор на монография, посветена на старобългарските преводи на словата за Рождество Богородично и Успение Богородично, написани от забележителния византийски автор Йоан Дамаскин през VIII в. – „John of Damascus' Marian Homilies in Mediaeval South Slavic Literatures“ (издадена през 2020 г. в научната поредица Studies on Languageand Culturein Central and Eastern Europe, Vol. 36 на издателство „Peter Lang“). В справочника Цветомира Данова се включва и като филолог, и като специалист по богословие. Тя дава своя принос при написването на рубриките, свързани със средновековните богослови, богословските понятия и библейската топонимия.

Текстът на справочника е подложен на двойно независимо рецензиране. Като книга той е подготвен за издание от издателския екип на Кирило-Методиевския научен център при БАН в поредицата „Легенда“. Неин научен редактор е проф. Климентина Иванова, а отговорен редактор е редакторът на поредицата д-р Евгени Зашев.

Преподавателите, желаещи да получат безплатен екземпляр от помагалото „Кой, кога, къде в Пространното житие на св. Константин-Кирил“, да се свържат с КМНЦ.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP