КИННПОР
Сряда, 01 Септември 2021 21:47

Започна осмия международен колоквиум по старобългаристика

Осми международен колоквиум по старобългаристика Осми международен колоквиум по старобългаристика

 

На 31 август в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше открит Осмият международен колоквиум по старобългаристика. Той ще се проведе до 2 септември 2021 г. Настоящото издание на научния форум се посвещава на деветдесетата годишнина от рождението на проф. Донка Петканова, бивш директор на Колоквиума и основател на Катедрата по кирилометодиевистика.

По време на официалната част на откриването председателят на организационния комитет проф. Анна-Мария Тотоманова сподели радостта си, че въпреки трудните времена, събитието се осъществява в хибриден формат – присъствено и през онлайн платформа за конференции. Тя предложи на участниците в самото начало на форума да си спомнят за професор Донка Петканова и да споделят свои интересни истории от работата си с нея. „Проф. Петканова остави светла диря в историята на катедрата по кирилометодиевистика и беше пример за учен и университетски преподавател, отдаден на своето призвание“, от своя страна каза проф. Тотоманова.

От името на ректорското ръководство на университета приветствие към участниците отправи проф. Васил Маринов и също изрази задоволството си, че Софийският университет е домакин на този станал традиционен международен научен форум. Проф. Маринов изтъкна важността от познаването на миналото при решаването на въпросите на нашето общо бъдеще.

Приветствие от името на Държавния културен институт към министъра на външните работи отправи неговият директор Снежана Йовева-Димитрова. Тя посочи важността на подобни форуми за подкрепа на международното културно сътрудничество и удовлетворението си, че Софийският университет, с който Държавният културен институт има установено дългогодишно сътрудничество, е негов организатор. Освен това тя сподели, че в рамките на това ползотворно сътрудничество продължава организирането на международни прояви в българските културни центрове по света.

Форумът продължава със своята научна програма. Тази година в него са включени осем чуждестранни изследователи от различни научни организации в Европа и над 15 български от няколко висши училища и Българската академия на науките. Програмата на Осмия международен колоквиум е прикачена към статията.

Колоквиумът по старобългаристика се провежда за първи път през 1978 година и е замислен като палеославистичен форум, на който учени от България и чужбина да могат да обменят идеи и опит, от които да се роди не само бъдещо сътрудничество, но и ново знание. До 1994 година са проведени шест колоквиума, организирани от Софийския университет под ръководството на видните палеослависти Куйо Куев и Иван Буюклиев, които утвърждават мястото и ролята на България като класическа страна на Кирило-Методиевото наследство и авторитетен старобългаристичен научен център. Седмият колоквиум е проведен през 2019 г. с подкрепата на Националната научна програма КИННПОР.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP