Седми международен колоквиум по старобългаристика
Седми международен колоквиум по старобългаристика

Седми международен колоквиум по старобългаристика

След 25-годишно прекъсване през 2019 година Софийският университет „Свети Климент Охридски“ възстановява Колоквиума по старобългаристика. Това става възможно благодарение на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН. Софийският университет бе удостоен с ролята на водеща институция в тази програма заради високите си постижения в областта на изследването и популяризирането на българското наследство.

Колоквиумът по старобългаристика се провежда за първи път през 1978 година и е замислен като палеославистичен форум, на който учени от България и чужбина да могат да обменят идеи и опит, от които да се роди не само бъдещо сътрудничество, но и ново знание. До 1994 година са проведени шест колоквиума, организирани от Софийския университет под ръководството на видните палеослависти Куйо Куев и Иван Буюклиев, които утвърждават мястото и ролята на България като класическа страна на Кирило-Методиевото наследство и авторитетен старобългаристичен научен център.

Тазгодишният Седми международен колоквиум по старобългаристика, който се провежда в периода от 26 до 28 август 2019 г., отново цели да покаже на света достиженията на българската кирилометодиевистика и палеославистика.

На откриването му председателят на Организационния комитет проф. дфн Анна-Мария Тотоманова благодари на организаторите на събитието и заяви, че колоквиумът е посветен на 1150-годишнината от блаженото успение на първоучителя свети Константин-Кирил Философ.

„С него ние отдаваме не само почитта си към първоучителите, но и изпълняваме дълга си към нашите велики предшественици – първите български владетели и книжовници, които на българска почва възстановяват Кирило-Методиевите преводи, доразвиват създадения от Светите братя книжовен език и го превръщат в основен инструмент за християнизацията на Балканите и Русия“

Тя подчерта още, че възстановяването на колоквиума е и израз на благодарност и дълг към учителите, първите организатори и участници в предишните колоквиуми, които години наред са мечтали за неговото възраждане.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изрази задоволството си да присъства на събитието и отбеляза, че през годините, в които съществуваше, колоквиумът наистина стана утвърден международен форум, който е помогнал много за развитието на тази област.

Проф. Герджиков благодари на всички, които са организирали събитието и изрази задоволството си, че в него участват толкова много учени от 12 европейски страни.

„Палеославистиката, старобългарският език и старата българска литература заслужават един такъв международен форум и се надявам това възобновяване да не е нещо еднократно, а да стане повод за постоянни, периодични събирания“

Той изрази надеждата си, че това ще бъде и начин старобългаристите и палеославистите да се срещат, да обменят мнение и да придвижват напред тази важна наука. В края на приветствието си проф. Герджиков пожела успех на форума.

В Колоквиума са заявили участие четиридесет и шестима учени от дванайсет европейски страни (6 от които славянски – България, Сърбия, Русия, Полша, Чехия, Украйна, и още от Италия, Великобритания, Австрия, Германия, Холандия и Унгария). Сред тях са такива изтъкнати учени като Уилям Федер, Хайнц Миклас, Габор Балаш, Влада Станкович. Някои от участниците от чужбина (Красимир Станчев, Флорентина Бадаланова-Гелер, Георги Минчев) са възпитаници на Университета и колеги, които след промените са продължили своето кариерно развитие извън България.

Снимки от предишните издания на колоквиума можете да видите тук:

Седми международен колоквиум по старобългаристика:Записване
Потребителски препочитания за бисквитките
Използваме бисквитки, за да гарантираме най-добрата работа на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, уебсайтът може да не функционира според очакванията.
Приемам всички
Отказвам всички
Analytical
YouTube
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.
Приемам
Отказвам
Маркетинг
Набор техники, които са свързани с търговска стратегия и в частност проучване на пазара.
YouTube
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising.
Приемам
Отказвам
Основни
Бисквитките, необходими за правилната работа на уебсайта. Не можете да ги деактивирате.
kinnpor.uni-sofia.bg
Сесия на сайта
Приемам