КИННПОР
Четвъртък, 10 Юни 2021 17:18

Изложба „Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици“ по повод 24 май във Варшава

Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици

По повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност Кирило-методиевският научен център на БАН (КМНЦ) откри изложбата „Пътят на св. Кирил и Методий и техните ученици“ пред фасадата на посолството ни във Варшава.

Събитието уважиха посланичката на Р България г-жа Маргарита Ганева, посланикът на Република Северна Македония и митрополит Сава, глава на Полската православна църква.

Постерите в изложбата маркират повратни точки в делото на Първоучителите и на техните следовници, както и места, символични за паметта към тях. Показани са знаменателни паметници на славянската книжовност, религиозни средища, произведения на изкуството.

Изложбата е създадена в рамката на Националната научна програма „КИННПОР“ и на проекта „Кирилометодикон“ – виртуален клъстер в ЦВП „Наследство БГ“.

В рамките на събитието беше представена книгата на проф. Славия Бърлиева „Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина“ (издание на КМНЦ, 2021 г.), гостите се насладиха и на изпълнения на православни песнопения.

Изложбата „Пътят на св. Кирил и Методий“ е създадена в подкрепа на сертифицирането на Културния маршрут Кирил и Методий, което официално беше обявено на 20 май 2021 от Европейски съвет.

Европейският културен маршрут „Св. св. Кирил и Методий“ е част от програмата – The Cultural Routes of the Council of Europe, чиято цел е да покаже чрез пътуване през пространството и времето, как наследството на отделните европейски страни допринася за очертаването на общо културно наследство. Тази програма е канал за междукултурен диалог и подкрепя по-доброто познание и разбиране на Европейската културна идентичност заедно със съхраняването и възстановяването на природното и културно наследство.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP