КИННПОР
Сряда, 11 Ноември 2020 14:39

Годишна среща на DARIAH-EU 2020

Разработване на дигитален архив с тема „Фабрики и градска среда в България (история и съвременна адаптация)“ Разработване на дигитален архив с тема „Фабрики и градска среда в България (история и съвременна адаптация)“ гл. ас. д-р Ивайло Начев

Представяне на изследванията върху българското индустриално наследство, които се осъществяват в рамките на ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Изследователят от Института по балканистика с Център по тракология, гл. ас. д-р Ивайло Начев представи напредъка осъществен в рамките на научната задача „Разработване на дигитален архив с тема „Фабрики и градска среда в България (история и съвременна адаптация)“, която се изпълнява в СУ „Св. Климент Охридски“, по време на Годишното събитие на DARIAH-EU. Събитието през 2020 г. е изцяло виртуално и се провежда с променен формат онлайн между 10 и 13 ноември 2020 г. Повече информация за него може да бъде открита тук.

Акцент в представянето на д-р Ивайло Начев беше преоценката на употребата на интердисциплинарния подход в хуманитаристиката за събиране на данни, техния анализ и последващото им представяне в контекста на изследването на индустриалното наследство от края на 19 и първата половина на 20 в. в България. Той даде пример и с необходимостта от преосмисляне на отношението към изоставените индустриални обекти в София и на други места в България и възможностите тези места да бъдат социализирани отново.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP