КИННПОР
Вторник, 15 Септември 2020 14:03

Втори научен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“

Втори научен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“ Втори научен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“

Форумът се проведе на 15 септември 2020 г. в София в рамките на национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Научният семинар беше организиран от Института за исторически изследвания към БАН със съдействието на Института за балканистика с Център по тракология – БАН и Института за етнология и форклористика с Етнографски музей – БАН. В него взеха участие 28 учени от различни институти на Академията – както участници в проекта, така и „външни“ за него колеги, които представиха резултатите си от изследователската си работа по някои социално-антропологични, демографски, културологични, адаптационни, интеграционни и пр. аспекти на миграциите.

Галерия със снимки

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP