КИННПОР
Вторник, 02 Юни 2020 12:16

Между греха и наказанието

Между греха и наказанието. Дидактични теми от българската християнска монументална живопис Между греха и наказанието. Дидактични теми от българската християнска монументална живопис

Излезе от печат монография на д-р Жана Пенчева „Между греха и наказанието. Дидактични теми от българската християнска монументална живопис“.

В рамките на Национална научна програма „Културна-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР) научен екип от преподаватели от катедра „Културология“ към Факултета по изкуствата, Югозападен университет „Неофит Рилски“ обходи, проучи и документира през 2019 г. редица църкви в Югозападна България. Част от стенописната украса на изследваните културно-исторически паметници е анализирана в току що излязлата от печат монография на д-р Жана Пенчева „Между греха и наказанието. Дидактични теми от българската християнска монументална живопис“.

В изследването са включени композициите: Праведното и неправедното и изповедание, Колелото на живота, Смъртта на праведника и Смъртта на грешника, Архангел Михаил взема душата на богатия, Мерило праведно, Магьосниците и другите грешници в Страшния съд. С особена популярност в региона са визуализираните наказания на грешниците в Ада. Техни изображения са запазени в редица храмове: Чуриловския манастир: „Св. Георги“, в църквите в Благоевград, Сандански, Рила, Петрич и в селата Златолист, Долен, Тешово, Палат, Кръстилци, Велющец, Лешко, Логодаж и други.

За повече информация виж тук.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP