КИННПОР
Сряда, 27 Май 2020 15:46

Старобългарската глаголица като графична система

Старобългарската глаголица като графична система, фрагмент от корица I Старобългарската глаголица като графична система, фрагмент от корица I

Няколко дни след 24 май излезе от печат „Старобългарската глаголица като графична система“ – още едно уникално издание, осъществено с подкрепата на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Книгата „Старобългарската глаголица като графична система“ съдържа капиталния труд на покойния палеославист Петър Илчев за първата българска азбука като уникален социокултурен феномен, плод на филологическия гений на свети Кирил-Константин Философ, доразвит от неговите старобългарски следовници. Макар и написан преди 1978 г. и дълго време смятан за изгубен, този труд не е изгубил своята актуалност и днес и представя своя автор като изключителен филолог, палеограф и лингвист, тънък познавач на глаголическото писмо, неговото развитие и разпространение.

Петър Илчев пръв прилага комплексен подход към глаголицата като отделна семиотична система със своя синтагматика и парадигматика, което извежда познанията ни за първата българска азбука на ново по-високо равнище и слага край на търсенията на произхода ѝ в различни графични системи, познати в Средиземноморския басейн. Книгата поразява с ерудицията на своя автор, творческото му дръзновение и любовта му към българската старина.

Очаквайте информация за официалното представяне на книгата!

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP