КИННПОР
Четвъртък, 09 Април 2020 18:58

Подпомагане на българското образование с видеолекции по теми от областта на медиевистиката и славистиката

Образователен видеоканал на КМНЦ в YouTube Образователен видеоканал на КМНЦ в YouTube

Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ на БАН) се включи в инициативите за подпомагане на българското образование със серия от видеолекции, посветени на изучавани в средното училище теми от областта на медиевистиката и славистиката.

В новосъздадения видеоканал на КМНЦ в YouTube са достъпни първите девет видеолекции, както следва:

  1. Средновековие – понятие, характерни черти, периодизация;
  2. За Библията и нейната история;
  3. Покръстването на българите;
  4. Славянски извори за Кирил и Методий;
  5. Средновековна българска литература – възникване и характерни черти;
  6. Кирило-Методиевото дело в средновековна България. Първи книжовни средища;
  7. Пространно житие на св. Константин Кирил-Философ;
  8. Азбучна молитва като паратекст;
  9. Черноризец Храбър, „За Буквите“.

 Видеолекторатът е изготвен в рамките на Национална научна програма КИННПОР (РП 3.2, проект 1.3).

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP