КИННПОР
Сряда, 13 Ноември 2019 19:00

Становище с предложения за промени в действащото законодателство, свързани с културноисторическото наследство

чл-кор. Мила Сантова и чл-кор. Васил Николов, БАН чл-кор. Мила Сантова и чл-кор. Васил Николов, БАН

Екип от експерти, изпълняващи проект от РП 2.6. Политиката на държавата спрямо културно-историческото наследство със задача Оптимизиране на държавните политики в областта на културноисторическото наследство обсъди резултатите от проведените проучвания и направените в хода на изследването анализи и формулира предложения за промени в текстове на Закона за закрила на културата и Закона за културното наследство.

Становището с предложенията беше предоставено от чл-кор. Мила Сантова на чл-кор. Васил Николов – координатор за БАН на Национална научна програма КИННПОР.

Екипът, работил по тази научна задача – чл.-кор. Мила Сантова, проф. д. изк. Йоанна Спасова, доц. д-р Ваня Матеева, гл. ас. д-р Елена Водинчар, Радка Братанова, гл. ас. д-р Стела Ненова, гл. ас. д-р Даниел Фокас – се надява становището на екипа да бъде официално предоставено на съответните държавни органи в страната, свързани с изработването и прилагането на културни политики за опазване на културното наследство.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP