КИННПОР
Сряда, 02 Октомври 2019 16:45

Градска култура от Средновековековието до модерната епоха

Работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“ Работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“

На 25 септември 2019 г. във Вършец се проведе работна среща „Градска култура от Средновековековието до модерната епоха“.

Научна група от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките представи резултати от теренни проучвания и коментира теми, касаещи градската памет и култура, съвременни форми на сватбена обредност и градска празничност. По време на срещата учените представиха материали от градски терени в София, Пловдив, Смолян, Велико Търново, Сливен и др.

Работната среща се организира в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP