КИННПОР
Събота, 18 Септември 2021 14:35

Уединеният Константин

Уединеният Константин, Христо Трендафилов, УИ „Св. Климент Охридски“,ISBN 978-954-07-5246-4 Уединеният Константин, Христо Трендафилов, УИ „Св. Климент Охридски“,ISBN 978-954-07-5246-4

Монографията „Уединеният Константин“ (2021) на Христо Трендафилов разглежда ключовите моменти от живота и делото на славянския просветител св. Кирил, известен още като Константин Философ.

Те могат да бъдат проследени от най-ранната му възраст и завършват хронологично, но не и идеологически, със смъртта му в Рим през 869 г. Анализирани са всички аспекти, които подготвят Константин за върха на светския му път – създаването на славянската азбука и мисионерската му дейност сред новопокръстените славяни.

Изданието е осъществено със съдействието на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ и Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Още за изданието вж. тук.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP