КИННПОР
Сряда, 30 Март 2022 10:17

Представяне на албум „Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност“

„Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност“/„Cyril and Methodius. Images. Memory. Identity“ „Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност“/„Cyril and Methodius. Images. Memory. Identity“

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, Кирило-методиевският научен център към БАН и Държавният културен институт към министъра на външните работи ще представят по повод празника Успение на св. Методий на 6 април от 17.30 ч. в галерия „Мисията“, София, ул. „Алфред Нобел“ 2 двуезичния албум „Кирил и Методий. Образи. Памет. Идентичност“/„Cyril and Methodius. Images. Memory. Identity“.

Изданието на КМНЦ е подготвено от В. Желязкова и Д. Найденова в рамките на Националната научна програма „Културно-историческо наследство, национална памет и обществено развитие“.

Това е уникално издание, посветено на светски изображения на св. Кирил и Методий – образци на фалеристиката, нумизматиката, филателията, вексилологията. Репродуцираните в албума ордени и медали, монети и банкноти, марки, знамена и монументални паметници имат специално място в „културата на паметта“. Те са свидетелство за културната политика на различни държави в процеса на формиране на колективната идентичност. Тяхното послание отразява променящите се мотиви в интерпретацията на Кирило-Методиевото дело в дългия хронологически отрязък от средата на XIX в. до наши дни, в един огромен географски ареал – от Европа до Югоизточна Африка и Северна Америка. Изданието още веднъж показва кирило-методиевската традиция като основен стълб на националната идентичност на българите и на други европейски народи, превърнала се в символ на диалога и разбирателството в обединена Европа.

Покана

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА ПРОГРАМА

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ПРИЛОЖНИ
ПРОГРАМИ

За повишаване на информираността на обществото по отношение на културноисторическото наследство.

ДИГИТАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

За изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПРОГРАМИ

Научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

×

Национална научна програма КИННПОР

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката на България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


TOP